Wykonanie usługę w postaci montażu pompy ciepła oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w zakres której wchodziły następujące prace i materiały:

  • Dostarczenie i montaż pompy ciepła Heiztechnik Calla Verde z bojlerem i buforem
  • Wykonanie instalacji w układzie zamkniętym. Instalacja wyposażona w naczynie przeponowe C.O. i CWU z grupą bezpieczeństwa, separator zanieczyszczeń, materiały instalacyjne niezbędne do poprawnego wykonania usługi takie jak: zawory filtry itp. 
  • Dodatkowo wykonana izolacja rur centralnego ogrzewania 
  • Płukanie instalacji pompą rewersową ze środkiem chemicznym Sentinel X800 oraz napełnienie inhibitorem korozji Sentinel X100
  • Demontaż i wynoszenie starych grzejników
  • Dostarczenie i montaż nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi


Galeria

Pompa ciepla Heiztechnik
Pompa ciepla Heiztechnik
Pompa ciepla Heiztechnik